De Fundamental Critical Care Support (FCCS) cursus gegeven door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is een intensieve, tweedaagse medische cursus om basiskennis en vaardigheden over Intensive Care te leren. De cursus is ontwikkeld door de Society of Critical Care Medicine (SCCM) in de USA en wordt wereldwijd gegeven. De cursus wordt gegeven door geregistreerde intensivisten en bestaat uit een Engelstalig cursusboek, een pre-test, plenaire voordrachten, skill stations en een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een officieel FCCS-certificaat.

De cursus is een combinatie van plenair onderwijs met korte presentaties en gelegenheid voor discussie en veel tijd voor workshops en vaardigheidstrainingen in kleine groepen. De cursus wordt afgesloten met een toets die, naast een actieve inbreng tijdens de cursus, bij voldoende resultaat recht geeft op het internationaal erkende FCCS certificaat. De NVIC organiseert deze cursus jaarlijks voor zo’n 600-700 cursisten in de skills center van OSG-VvAA te Houten en Mets Center te Bilthoven.

Doelgroepen
De FCCS cursus is gericht op de jonge en beginnende arts-assistenten en arts-assistenten in opleiding, die al voorwacht het eerste aanspreekpunt zijn en mede de zorg hebben voor een IC afdeling. Ook medisch specialisten kunnen de basiskennis van de IC geneeskunde op een prettige en snelle wijze met deze cursus opfrissen.

Doelstelling
Een degelijke voorbereiding op een IC periode levert een belangrijke bijdrage aan patiëntveiligheid en kwaliteit van geleverde zorg. Hiervoor is een praktisch gerichte cursus nodig die een korte uitleg en toepassing van basiskennis koppelt aan een eerste oefening van een aantal vaardigheden.

Omdat de FCCS cursus is gebaseerd op de Amerikaanse situatie die op bepaalde onderwerpen verschilt van de aanpak in Europa/Nederland, worden in deze tweedaagse cursus juist deze verschillen in de wijze van aanpak extra toegelicht.

Informatie
Op deze website vindt u alle informatie over de FCCS cursus, zoals het programma en vanzelfsprekend de cursusdata!
U kunt zich direct via de website inschrijven door middel van een elektronisch formulier.

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
Klik hier voor de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van de NVIC.

Klachtenprocedure
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over (de uitvoering van) onderwijsactiviteiten van de NVIC zoals FCCS cursus, luchtwegcursus, echografiecursus, Intenisivstendagen of thematische congressen danwel anderszins klachten hebben dan bestaat daarvoor een klachtenregeling. Klik hier voor de klachtenregeling.