Doel
Het hoofddoel is de cursisten op een aanvaardbaar startniveau een degelijk pakket aan kennis en vaardigheden bij te brengen om zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen werken. Het tweede doel is om de arts-assistent bewust te laten worden van de eigen grenzen in kennis en vaardigheden en hierdoor de situatie creëren waarin tijdig hulp in geroepen wordt als de eigen grenzen bereikt zijn.

In de afgelopen jaren heeft de cursus bewezen een goede basis te geven aan de deelnemende arts-assistenten om met voldoende zelfvertrouwen te functioneren op een IC-afdeling. In de richtlijn Organisatie en Werkwijze van de Nederlandse IC-afdelingen (Wetenschappelijke verenigingen en CBO, 2006) wordt voorgeschreven dat op alle IC-afdelingen in Nederland (niveau I, II en III) binnen vijf minuten en 7x24 uur een FCCS geschoolde arts een IC patiënt medische hulp moet kunnen bieden.

Cursusvoorbereiding
Ter voorbereiding op de FCCS cursus ontvangt de cursist de vijfde editie van het FCCS cursusboek. Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij zich gedegen op de cursus voorbereid. De studiebelasting wordt geschat op 40 studie uren. Tevens wordt de pre-test door de cursist voorafgaand aan de eerste cursusdag gemaakt.

Cursuslocaties
Om het vaardigheidsonderwijs optimaal tot zijn recht te laten komen, is er voor gekozen om met ingang van 2013 de cursussen te geven in gerennomeerde skill labs. Hiervoor heeft de NVIC overeenkomsten gesloten met het METS Center (www.metscenter.nl) te Bilthoven en OSG-VvAA (www.osg-vvaa.nl) te Houten. De cursus wordt gegeven door NVIC instructeurs en zij maken gebruik van de professionele trainingsomgevingen.

Cursusdagen
De cursus is een combinatie van plenair onderwijs met korte presentaties en gelegenheid voor discussie en veel tijd voor workshops en vaardigheidstrainingen in kleine groepen. Voor de niet - plenaire onderwijsvormen wordt gewerkt in kleine groepen met 6 - 8 cursisten per instructeur.

Op de eerste cursusdag is een gezamenlijk diner voor cursisten en instructeurs in een nabij gelegen hotel waar ook wordt overnacht. Aan het eind van de tweede cursusdag wordt de cursus afgesloten met de zogenaamde post-test. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het internationaal erkende FCCS certificaat. Bij onvoldoende resultaat bestaat de mogelijkheid tot herkansing.

Nieuwe leden: inschrijving voor NVIC activiteit en contributieberekening
Wanneer u zich inschrijft voor een NVIC activiteit, ontvangt u korting op het inschrijfbedrag als u lid bent van de NVIC. U kunt er daarom voor kiezen om lid te worden van de NVIC zodat u een korting ontvangt bij inschrijving voor onze cursussen en congressen.

Regeling met betrekking tot nieuwe leden die zich inschrijven voor een NVIC activiteit
- Contributieplicht gaat in vanaf de eerste van het volgende kwartaal volgend op de inschrijving, via staffel van het volledige jaarlijkse contributiebedrag- Na inschrijving als nieuw lid, kunt u aan een NVIC activiteit deelnemen voor de ledenprijs
- De inschrijving als lid dient plaats te vinden vóór inschrijving aan de activiteit, u kunt dan de u toegestuurde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken voor deze inschrijving. Klik hier om in te schrijven voor lidmaatschap van de NVIC.
- Opzegtermijn is 4 weken voor ingang van het nieuwe contributiejaar, d.w.z. vóór 1 december van het lopende jaar.

Informatie voor cursisten
Wanneer u aantoonbaar eerder een FCCS cursus gevolgd heeft en de cursus graag nog een keer wilt volgen, bieden wij u deze aan tegen het tarief voor leden.

Indien u aantoonbaar een FCCS cursus gevolgd heeft bij de NVIC maar het examen niet gehaald heeft en geen gelegenheid gehad heeft om de test opnieuw te maken, dan bieden wij tot twee jaar na de cursus, zonder extra kosten, de gelegenheid aan om het examen alsnog te maken. In andere gevallen bieden wij u een refreshercursus aan tegen vastgesteld normaal cursustarief.

Het FCCS cursus boek wordt door de NVIC niet los van de cursus verkocht.