Over de cursus

De Fundamental Critical Care Support (FCCS) cursus - gegeven door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) - is een intensieve, tweedaagse medische cursus om basiskennis en vaardigheden over Intensive Care te leren. De cursus is ontwikkeld door de Society of Critical Care Medicine (SCCM) in de USA en wordt wereldwijd gegeven. De cursus wordt gegeven door geregistreerde intensivisten of intensivisten in de laatste fase van hun opleiding en bestaat uit:

  • een Engelstalig cursusboek;
  • een pre-test;
  • plenaire voordrachten;
  • skill stations;
  • een examen.

De cursus is een combinatie van plenair onderwijs met korte presentaties en gelegenheid voor discussie en veel tijd voor workshops en vaardigheidstrainingen in kleine groepen. De cursus wordt afgesloten met een toets die, naast een actieve inbreng tijdens de cursus, bij voldoende resultaat recht geeft op het internationaal erkende FCCS certificaat. De NVIC organiseert deze cursus jaarlijks voor zo’n 600-700 cursisten.

Omdat de FCCS cursus is gebaseerd op de Amerikaanse situatie die op bepaalde onderwerpen beperkt verschilt van de aanpak in Europa/Nederland, worden in deze tweedaagse cursus juist ook deze verschillen in de wijze van aanpak extra toegelicht.

Doelgroep

De FCCS cursus is gericht op de jonge en beginnende arts-assistenten en arts-assistenten in opleiding, die al voorwacht en het eerste aanspreekpunt zijn en mede de zorg hebben voor een IC-afdeling. Ook medisch specialisten kunnen de basiskennis van de IC-geneeskunde op een prettige en snelle wijze met deze cursus opfrissen. In de bijlagen bij de kwaliteitsstandaard "Organisatie van Intensive Care", wordt gesteld, dat een FCCS-diploma, of gelijkwaardige cursus een minimale randvoorwaarde vormt voor een arts-assistent om in diensten te kunnen acteren en adequaat onder supervisie van een intensivist in eerste response te kunnen acteren.

Doel

Het hoofddoel is de cursisten op een aanvaardbaar startniveau een degelijk pakket aan kennis en vaardigheden bij te brengen om zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen werken. Het tweede doel is om de arts-assistent bewust te laten worden van de eigen grenzen in kennis en vaardigheden en hierdoor de situatie creëren waarin tijdig hulp in geroepen wordt als de eigen grenzen bereikt zijn.

Cursusvoorbereiding

Ter voorbereiding op de FCCS cursus ontvangt de cursist het (Engelstalige) FCCS cursusboek. Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij zich gedegen op de cursus voorbereid. De studiebelasting wordt geschat op 60 studie uren. Tevens wordt een pre-test door de cursist voorafgaand aan de eerste cursusdag gemaakt, die tijdens de cursus zal worden nagekeken.

Cursuslocatie

Om het vaardigheidsonderwijs optimaal tot zijn recht te laten komen, is er voor gekozen om de cursussen te geven in een gerenommeerde skill lab. De cursussen vinden plaats bij QT Time, Meidoornkade 18, Houten.

Cursusdagen

De cursus is een combinatie van plenair onderwijs met korte presentaties en gelegenheid voor discussie en veel tijd voor workshops en vaardigheidstrainingen in kleine groepen. Voor de niet - plenaire onderwijsvormen wordt gewerkt in kleine groepen met 6 - 8 cursisten per instructeur.

Op de eerste cursusdag is een gezamenlijk diner voor cursisten en instructeurs in een nabij gelegen hotel waar ook wordt overnacht. Klik hier voor een voorbeeld van het cursusprogramma.

Examen

De FCCS cursus wordt afgesloten met een examen (post-test). Bij voldoende resultaat ontvang je het internationaal erkende FCCS certificaat. Mocht je het examen niet halen, dan heb je – tot twee jaar na de cursus, zonder extra kosten – recht op een herexamen. Ook is er de optie een opfriscursus te volgen tegen vastgesteld normaal cursustarief.

Kosten

In 2023 gelden de volgende kosten:

Voor NVIC-leden: € 915,-

Voor niet-leden: € 1.095,-

Deze kosten zijn inclusief cursusmateriaal, examen, catering en overnachting.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor een cursus van de NVIC, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Klik hier om deze voorwaarden in te zien.

Klachtenprocedure

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de (uitvoering van) onderwijsactiviteiten van de NVIC zoals FCCS cursus, luchtwegcursus, echografiecursus, Intensivistendagen of thematische congressen danwel anderszins klachten hebben dan bestaat daarvoor een klachtenregeling. Klik hier om deze klachtenregeling in te zien.